Kipourou, K. (2017) “Roma: The Literary Topoi of Rome in Roman Poetry”, KULT_online, 0(50). doi: 10.22029/ko.2017.136.