[1]
Kipourou, K. 2017. Roma: The Literary Topoi of Rome in Roman Poetry. KULT_online. 50 (May 2017). DOI:https://doi.org/10.22029/ko.2017.136.